Serdecznie zapraszamy uczniów klas 2-3 gimnazjum oraz 1-2 szkół ponadgimnazjalnych wraz z z nauczycielami z terenu Lubelszczyzny do udziału w Festiwalu Aktywności Młodzieżowej, który odbędzie się 23 maja 2016r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Trybunale Koronnym w Lublinie. Wydarzenie będzie miało charakter gry edukacyjnej połączonej z dyskusją na temat aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym i publicznym.

W czasie aktywności festiwalowych uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania i realizowania inicjatyw młodzieżowych, polityki młodzieżowej, pozyskiwania informacji o wydarzeniach skierowanych do młodych ludzi, wolontariatu krajowego, będą mogli porozmawiać z ekspertami w tych dziedzinach oraz mieli możliwość zapoznania się z działalnością organizacji pozarządowych w Lublinie.

Ponadto, w 2016 roku obchodzimy dwudziestolecie Wolontariatu Europejskiego - podczas Festiwalu uczestnicy będą mieć możliwość uzyskania informacji czym jest Wolontariat Europejski, w jaki sposób można wyjechać na wolontariat do innego kraju jak również porozmawiać z wolontariuszami zagranicznymi, którzy obecnie przebywają w Lublinie.

Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu dla uczestników spoza Lublina (na podstawie przedłożonych biletów).
W czasie wydarzenia jest przewidziany poczęstunek.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.05.2016r.

 Link do zgłoszenia

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują:
Kurier Lubelski i Radio Lublin