Przypominamy, że w weekendy w naszym Centrum Informacji Młodzieżowej w godzinach 9-15 prowadzimy konsultacje dla:
- młodzieży i młodych dorosłych w wieku (14-24 lata)
- nauczycieli
- rodziców
- pracowników organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą
-pedagogów/psychologów szkolnych

Zapraszamy!