Potrzebujemy Informacji!

Projekt „Potrzebujemy Informacji!” realizowany jest w ramach programu Erasmus+ i jest uzupełnieniem i kontynuacją działań rozpoczętych w ramach Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży w 2014 roku (Erasmus+: Młodzież KA3).

Temat projektu to informacja młodzieżowa, dialog z decydentami i problematyka wsparcia uczestnictwa młodych ludzi w aktywności społecznej.

Celem projektu jest wsparcie dialogu młodzieży z decydentami, aktywizacja społeczna młodych ludzi i promocja informacji młodzieżowej jako narzędzia wspierającego uczestnictwo młodych ludzi i umożliwiającego korzystanie z dostępnych możliwości uczestnictwa w życiu publicznym. Ponadto projekt zakłada dialog nt. problematyki działań inicjowanych przez młodzież i dorosłych dla młodzieży oraz tematykę włączenia społecznego młodych ludzi.

W projekcie odbędzie się 40 spotkań warsztatowych w szkołach, 4 spotkania/debaty w Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży w Lublinie, Dni Otwarte CIRM podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz Festiwal Aktywności. W ramach projektu będą również świadczone indywidualne konsultacje młodzieżowe.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2015 roku do 1 sierpnia 2016 roku.
Udział we wszystkich działaniach projektowych jest bezpłatny.

Zapraszamy do kontaktu!

Fundacja Sempre a Frente
biuro@sempre.org.pl
tel.: 690-008-018