Po powrocie z Polski spotkania Klubu Wolontariusza odbywają się co tydzień po 2-4 godziny. Członkowie Klubu zapraszają młodych ludzi, rozmawiają o działaniach i planach Klubu i jego sekcji, dzielą się z nimi doświadczeniem, które otrzymali podczas warsztatów w Nasutowie. Pracują też intensywnie nad mini-projektami oraz obmyślają mniejsze działania wolontariackie, które planują przeprowadzić w czasie wakacji.