Miesiące wakacyjne dla wolontariuszy Klubu są bardzo pracowite- poza regularnymi spotkaniami przeprowadzili kilka bardzo ciekawych akcji związanych z sekcjami tematycznymi klubu, między innymi : promocja Klubu Wolontariusza, zabawy i malowanie z dziećmi w parku Deda Ena, oczyszczanie parków i upiększanie opuszczonych miejsc i przeprowadzenie serii wywiadów z przechodniami w Tbilisi na temat ich wiedzy o Polsce.