Polonijny Klub Wolontariusza w Gruzji

„Polonijny Klub Wolontariusza w Gruzji" jest projektem realizowanym przez Fundację Sempre a Frente w partnerstwie z Polską Szkołą im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi współfinansowanym w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt ma na celu wspieranie i rozwój Polonijnego Klubu Wolontariusza w Tbilisi poprzez działania szkoleniowo-edukacyjno-doradcze oraz promowanie wolontariatu i kultury Polskiej, tak by jego funkcjonowanie ugruntowało się na terenie gruzińskim. W jego ramach odbędzie się szkolenie z zakresu zarządzania i kompetencji w Polsce, warsztaty w Gruzji oraz przygotowywanie i realizacja mini-projektów w ramach Klubu Wolontariusza w Gruzji.
Projekt realizowany jest od marca do końca grudnia 2016 roku.