Szkolenia zawodowe w ramach projektu "Pewnie w dorosłość" nie zwalniają tempa.

Prezentujemy galerię zdjęć dokumentujących realizację szkoleń zawodowych "Barman/kelner" oraz "Opiekunka dziecięca".

Ogromnym atutem, który wyróżnia projekt "Pewnie w dorosłość" jest dostosowanie tematyki szkoleń do indywidualnych zainteresowań, preferencji i predyspozycji uczestników projektu. Indywidualizacja i realizacja wsparcia w mniejszych grupach szkoleniowych pozwala poświęcić więcej czasu każdemu uczestnikowi oraz lepiej rozwinąć jego kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Szkolenia stawiają nacisk na aspekt praktyczny co znacznie ułatwi uczestnikom projektu znalezienie stażu po zakończeniu realizacji szkoleń.

Projekt „Pewnie w dorosłość” realizowany na podstawie umowy nr RPLU-11.01.00-06-0007/15-00 z dnia 01.06.2016 pomiędzy Fundacją Sempre a Frente a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie).