Uczestnicy projektu "Pewnie w dorosłość" biorą udział w szkoleniach zawodowych, których tematyka jest dopasowana do ich indywidualnych preferencji, predyspozycji oraz zainteresowań. Obecnie jesteśmy na półmetku realizacji szkoleń.

Przed rozpoczęciem szkolenia każdy uczestnik wziął udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, który pomógł ocenić indywidualny potencjał oraz dobrać tematykę szkoleń do indywidualnych preferencji, potrzeb i zainteresowań uczestnika. Dzięki takiemu podejściu każdy uczestnik projektu szkoli się w wybranym przez siebie obszarze, zdobywając nowe kwalifikacje, podnosząc kompetencje a tym samym realizuje indywidualny plan rozwoju.

Poniżej przedstawiamy jak przebiega praca na szkoleniach:

Szkolenie - FRYZJER

Szkolenie - KOSMETYCZKA

Szkolenie - OPIEKUNKA

 

Projekt „Pewnie w dorosłość” realizowany na podstawie umowy nr RPLU-11.01.00-06-0007/15-00 z dnia 01.06.2016 pomiędzy Fundacją Sempre a Frente a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie).