Informujemy, iż w dniu 5 października 2016 otrzymaliśmy zgodę od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na dokonanie modyfikacji projektu "Pewnie w dorosłość".

Dzięki zmianom możemy objąć wsparciem szerszą grupę docelową tzn.:

Modyfikacja 1:

Wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.09.2016

Modyfikacja 2:

Obniżenie dolnej granicy wieku uczestnika projektu - obecnie projekt kieruje swe działania do osób w wieku 16 - 29 lat

Modyfikacja 3:

Poszerzenie zasięgu terytorialnego projektu - obecnie prowadzimy działania rekrutacyjne w następujących gminach:

Gminy miejskie: Lublin, Kraśnik, Krasnystaw, Chełm, Zamość, Włodawa, Świdnik, Lubartów, Biała Podlaska;

Gminy wiejskie: Konstantynów, Janów Podlaska, Biłgoraj, Dubienka, Cyców, Rejowiec, Lubartów;

Gminy miejsko-wiejska: Janów Lubelski, Bychawa, Kazimierz Dolny, Łęczna

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi w zakładce DO POBRANIA

 

Projekt „Pewnie w dorosłość” realizowany na podstawie umowy nr RPLU-11.01.00-06-0007/15-00 z dnia 01.06.2016 pomiędzy Fundacją Sempre a Frente a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie).