Sprawozdania
Rok 2015:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2014:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2013:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2012:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2011:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Sempre a Frente oznacza Zawsze do Przodu.

Misja, która towarzyszy inicjowanym i realizowanym przez nas działaniom to
Nauka i Rozwój przez Doświadczanie.
Wierzymy, że nauka i rozwój przez doświadczanie są naturalnymi potrzebami człowieka.


Poprzez swoje działania wspieramy dzieci, młodzież i dorosłych w zdobywaniu kluczowych kompetencji społecznych. Wspieramy osoby z niskimi kompetencjami społecznymi realizując programy profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne.

Prowadzimy placówki wsparcia dziennego, które swoje działania kierują do dzieci w wieku 5-9 lat oraz 10-13 lat, a także młodzieży w wieku 13-18 oraz ich rodziców.

Poprzez pracę metodami edukacji pozaformalnej zachęcamy młodych ludzi do przyjęcia aktywnej postawy obywatelskiej, tym samym promując odpowiedzialność społeczną, inicjatywność oraz przedsiębiorczość.
Wspieramy aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym, między innymi poprzez włączanie w dialog usystematyzowany, czyli formę komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami.

Ponadto wpieramy rozwój kompetencji psychospołecznych i zawodowych osób dorosłych prowadząc m.in. treningi interpersonalne, warsztaty rozwoju osobistego oraz metod pracy z grupą.

Prowadzimy Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk oraz Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+, przez co dążymy do wzmocnienia działań w zakresie polityki młodzieżowej na Lubelszczyźnie.

W latach 2015-2017 prowadziliśmy serwis informacyjny lublin.ngo.pl będący regionalnym wydaniem największego serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządzowych - ngo.pl

Nasze działania realizujemy w trzech działach programowych:
Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży, którego ofertę kierujemy do szkół, młodzieży gimnazjalnej, ponagimnazjalnej i studentów;
Świetlica Kowalska 3, gdzie prowadzimy zajęcia świetlicowe dla dzieci;
Ośrodek Wsparcia Młodzieży Przystanek Sempre, którego działania są skierowane do młodych osób w wieku 10-18 lat oraz ich rodziców i opiekunów.

Zarząd Fundacji

Mateusz Małyska

Z wykształcenia politolog i doradca zawodowy. Dwukrotny stypendysta Departamentu Stanu USA, absolwent programu Liderzy PAFW i członek Social Innovation Fellowship. W latach 2011-2017 konsultant w programach Młodzież w działaniu i Erasmus+. Redaktor naczelny serwisu lublin.ngo.pl (2015-2017) i certyfikowany trener (ACI). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Prezydencie Lublina.

Ma specyficzne poczucie humoru. Człowiek kontaktów. Przykłada dużą wagę do szczegółów, dba o wizerunek działań Fundacji i dobrą atmosferę w pracy.

Prezes Zarządu Fundacji

mateusz.malyska@sempre.org.pl

Aleksandra Kulik

Psycholog społeczny. Doświadczona koordynatorka i facylitatorka projektów międzynarodowych i regionalnych. Trenerka programu Coca Coli #Youthempowered i programu 'Rozwój Kompetencji Cyfrowych' Facebooka. Mentorka młodzieżowych grup inicjatywnych oraz konsultantka Punktu Informacyjnego Programu Erasmus+.

Rodowita Lublinianka. Lubi swoje miasto, ale jeszcze bardziej z niego wyjeżdżać. Poza tym nigdy nie pogardzi dobrym filmem ani dobrą kawą.


Członkini Zarządu Fundacji

aleksandra.kulik@sempre.org.pl

Monika Mieleszko-Kuwałek

Animator Kultury, specjalista ds. projektów. Konsultant Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Lublin oraz RPI Erasmus+. Koordynuje pracę wolontariuszy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności w Lublinie i poza Polską, a także Programu Akademia Lokalnego Animatora. Członek Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży przy UM Lublin i delegat Organizacji Członkowskich PROM. Prowadzi szkolenia w ramach programów "Rozwój Kompetencji Cyfrowych" we współpracy z Facebookiem i Programu #YouthEmpowered z Coca Colą HBC.

Lubi szeroko pojętą fantastykę i muzykę o mocniejszym brzmieniu, a w "mitycznej" wolnej chwili podróżuje z mężem.
 
Członek Zarządu Fundacji

m.mieleszko.kuwalek@sempre.org.pl  

Zespół Fundacji

Ewelina Basak

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży oraz szkolenia uprawniające do prowadzenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Posiada doświadczenie w pracy psychologicznej i profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w tym z osobami z niepełnosprawnością. W Fundacji jest Kierownikiem placówki wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Prowadzi indywidualną terapię psychologiczną dzieci i młodzieży, dziecięce i młodzieżowe grupy terapeutyczno- rozwojowe, poradnictwo rodzinne oraz warsztaty dla rodziców.

Prywatnie koordynatorka działań domowych i organizatorka codziennych atrakcji dla dwóch energicznych córeczek. Pasjonatka rodzinnego muzykowania, gier planszowych i zdrowego odżywiania.

Dorota Rutkowska

Psycholog oraz wychowawca w placówce wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Ukończyła Szkołę Trenerów Warsztatu Z Zakresu Kompetencji Społecznych i Treningu W Oparciu O Proces Grupowy; podyplomowe studia z zakresu Mediacji Sądowej i Pozasądowej; szkolenie z zakresu Pomocy Ofiarom Przemocy Domowej oraz szkolenia i warsztaty z Arteterapii. Prowadzi warsztaty z zakresu sztuk teatralnych i różnych form artystycznych, zajęcia psychologiczne oraz szkolenia. Prowadzi także indywidualne konsultacje psychologiczne. Ma doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oraz z osobami dorosłymi i dziećmi cierpiącymi na choroby i zaburzenia psychiczne.

Lubi śpiewać, tańczyć oraz pracować nad emisją głosu. Jest osobą energiczną, otwartą, lubi nowe wyzwania oraz podróże. Ma słabość do waty cukrowej oraz kawy.

Dorota Mączka

Pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy. Socjoterapeutka w placówce wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu socjoterapii. Od wielu lat prowadzi zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzicami. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu: arteterapii, muzykoterapii, rozwijania twórczości i kreatywności, terapii zajęciowej oraz treningi kompetencji społecznych. Ukończyła liczne kursy i warsztaty z zakresu: terapii zajęciowej, arteterapii, choreoterapii, muzykoterapii i animacji czasu wolnego. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego doradztwa pedagogiczno-psychologicznego.

Każdą wolną chwilę przeznacza na podróżowanie i rękodzieło artystyczne. Fascynuje ją Afryka. Nie wie co to nuda i bezczynność… Działa z pasją i niekończącą się energią.

Marta Szczodrak

Psycholog z wykształcenia i zamiłowania. Licencjonowany doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, trener i egzaminator VCC. Absolwentka studiów podyplomowych z zarzadząnia zasobami ludzkimi. W trakcie certyfikowanego szkolenia z pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia. Od kilkunastu lat specjalizuje się w pomocy psychologicznej. Pracuje głównie z młodzieżą i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Współpracowała m.in. z osbami niepełnosprawnymi intelektualnie, służbami mundurowymi, MONAR, MOPR, OHP, publicznymi służbami zatrudnienia, organizacjami pozarządowymi. Czynnie zaangażowana w realizację projektów edukacyjnych i społecznych.
W Fundacji odpowiada za Ośrodek Wsparcia Młodzieży „Przystanek Sempre”.
Wyznaje zasadę „odważni żyją -ostrożni trwają”. Działa na adrenalinę i baterie słoneczne. W ramach relaksu z pasją przemierza kilometry na rolkach.

Jagoda Janiec

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika), socjoterapeutka, pedagog resocjalizujący. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą, w latach 2013-2017 koordynatorka programu streetworkerskiego MOST na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkujących w obszarach szczególnego ryzyka. Doświadczenie zawodowe zdobywała również pracując jako socjoterapeutka w ośrodkach kuratorskich oraz na stanowisku pedagoga w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie. Uczestniczyła w warsztatach "Dialog Motywujący- Trening Umiejętności", organizowanych przez Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii Urszula Grodzka przeprowadzonych zgodnie ze standardami The Motivational Interviewing Network for Trainers MINT.
Otwarta na ludzi i na zdobywanie nowych doświadczeń. Lubi podróżować, odkrywać nowe smaki, nie przejdzie obojętnie obok żadnego zwierzęcia mijanego na ulicy.

Justyna Maria Smarz

Z wykształcenia psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Ukończyła 4 letnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem w Polskim Instytucie Dance Movement Therapy. Uzyskała liczne certyfikaty dotyczące tematyki wychowaczo -profilaktycznej, Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zaangażowana w projekty młodzieżowe, organizowane przez organizacje pozarządowe: Szkoła Liderów, Civis Polonus, Drabina Rozwoju.
Pasjonuje się człowiekiem, jego historią, potencjałem i tajemnicą. Uwielbia taniec, śpiew i śmiech. Wierzy, że terapia śmiechem działa cuda. Wolne chwile lubi spędzać w towarzystwie bliskich osób, podróżując na rowerze, emocjonując się piłką siatkową, czytając książki i oglądając poruszające filmy. Wierzy, że największa siłą napędzającą dzieje człowieka i wpływającą na jego istotę jest Miłość. Przekonanie którym cieszy się i celebruje na co dzień brzmi: Jesteśmy stworzeni z Miłości, przez Miłość, do Miłości.

Katarzyna Koper

Pedagog i socjoterapeutka. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoedukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, oraz ich rodzicami. Prowadzi grupy terapeutyczno-rozwojowe oraz zajęcia psychoprofilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest również dyrektorką przedszkola oraz mediatorką sądową.

Zawsze profesjonalna i przygotowana, ciepła w kontakcie o niebanalnej osobowości. Zawsze gotowa do analizy ludzkich zachowań.

Marta Pasternak

Psycholog i psychoterapeuta. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ w Krakowie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aktualnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Łodzi. Pracuje klinicznie z młodzieżą i osobami dorosłymi, w ramach poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Ma również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji społecznych, uzależnień, pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Słoneczna osobowość. Kocha podróże, festiwale muzyczne i wolność, w każdym tego słowa znaczeniu.

marta.pasternak@sempre.org.pl

Eliza Iwan

Psychoterapeutka i trenerka umiejętności psychospołecznych. Ukończyła 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwentka 4-letniej Szkoły Psychoterapii posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu Arteterapii. Posiada uprawnienia doradcy zawodowego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową młodzieży oraz konsultacje rodzinne. Jest odpowiedzialna za programy profilaktyczne i edukacyjne realizowane w placówkach Fundacji.

Prywatnie kochana i pomocna. Słucha Radiohead i mówi po portugalsku. Śmieje się z paradoksalnych sytuacji i z każdej podbramkowej sytuacji wychodzi obronną ręką.

eliza.iwan@sempre.org.pl

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

Aleksandra Franczak

Doradca zawodowy, trenerka, regionalna konsultantka Programu Erasmus+: Młodzież oraz sieci Eurodesk Polska. Absolwentka kierunku dziennikarstwo oraz Polsko-Angielskiej Szkoły Trenerów. Ma wieloletnie doświadczenie w koordynacji międzynarodowych edukacyjnych projektów dla młodzieży.

Posiada niewygasającą potrzebę przebywania wśród ludzi. Niezwykle towarzyska, z dużą dozą pozytywnej wyobraźni i pomysłów na działania.

Mirella Krzyżanowska

Psychoterapeutka, socjoterapeutka. Trenerka umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, praktyk dramy stosowanej. Kierownik Ośrodka Wsparcia Młodzieży „Przystanek Sempre”. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz IV letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, dla której prowadzi grupy socjoterapeutyczne i autorskie programy psychoprofilaktyczne z wykorzystaniem dramy stosowanej. Obecnie głównym obszarem jej pracy jest psychoterapia młodzieży i dorosłych w ujęciu psychodynamicznym.

Uwielbia muzykę kubańską, salsę i kawę z mlekiem. W wolnych chwilach grywa na djembe.

Anna Topczewska

Psycholog i trenerka. Ukończyła dwuletni kursu psychoterapii w nurcie systemowym oraz Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej. Od kilku lat zajmuje się pracą psychologiczną z młodzieżą i dorosłymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu młodzieżowych grup socjoterapeutycznych, warsztatów psychoedukacyjnych, warsztatów z profilaktyki uzależnień oraz konsultacji psychologicznych dla młodzieży i dorosłych.

Intrygująca osobowość towarzyska. Lubi morze. W czasie wolnym interesuje się zdrowym stylem życia, tańcem współczesnym i malowaniem tkanin.

Agata Koszarna

Magister politologii, specjalizuje się w wiedzy o samorządzie i polityce lokalnej. Absolwentka Lubelskiej Szkoły Fundraisingu. Współpracowniczka serwisu lublin.ngo.pl. W ramach programu "Trzeci Sektor bez Granic" uczestniczyła w stażu w jednej z organizacji pozarządowych w Rosji.

Jacek Lis

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe UMCS. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na WSPiA w Lublinie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy oraz zarządzaniu projektami. Posiada siedmioletnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów europejskich, które zdobywał w organizacjach pozarządowych i instytucjach prywatnych, jak również w prowadzeniu szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2

Elżbieta Trubiłowicz

Elżbieta Trubiłowicz – psycholog – psychoterapeuta – superwizor.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kieruje Specjalistyczną Poradnią dla Rodzin MOPR w Lublinie, współpracuje z Hospicjum „Małego Księcia” w Lublinie i Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej oraz prowadzi firmę „True be”.
Psychoterapię uprawia w nurcie systemowym integrując wiedzę z licznych szkoleń i staży. Kształcenie podyplomowe w zakresie psychoterapii to przede wszystkim systemowa terapia rodzin i terapia Ericksonowska, a także szkolenia w nurcie psychodynamicznym, Gestalt i behawioralno-poznawczym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną oraz superwizję indywidualną i grupową.
Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w domu dziecka oraz na rzecz rodzin zastępczych, a także pracy naukowo-dydaktycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II Autorka licznych publikacji oraz programów telewizyjnych.
Działa w organizacjach pozarządowych: Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci „Zarembiacy”, Stowarzyszeniu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Ocalmy”, Fundacji „Młyn Przemian”.

Arkadiusz Klej

W młodości podopieczny fundacji - dziś: dziennikarz, koordynator projektów i animator. Student School Of Ideas - Innovation Design. Zajmuje się tworzeniem treści dla osób poszukujących sposobu na rozwój. Promuje konkursy biznesowo-kreatywne: Hakatony, Startup Weekendy oraz GameJamy. Od 12 roku życia związany z teatrem. W wieku 15 stworzył "Teatr Miecza" - projekt społeczny promujący szermierkę. Twórca gier związanych z improwizacją teatralną oraz organizator wydarzeń kulturalnych. Ambasador Olimpiady z Zarządzania Projektami.

Człowiek który nie potrafi się nudzić. Gdy tylko skończy jakiś projekt zaraz dopadają go kolejne pomysły.