Sprawozdania
Rok 2015:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2014:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2013:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2012:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2011:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Sempre a Frente oznacza Zawsze do Przodu.

Misja, która towarzyszy inicjowanym i realizowanym przez nas działaniom to
Nauka i Rozwój przez Doświadczanie.
Wierzymy, że nauka i rozwój przez doświadczanie są naturalnymi potrzebami człowieka.


Poprzez swoje działania wspieramy dzieci, młodzież i dorosłych w zdobywaniu kluczowych kompetencji społecznych. Wspieramy osoby z niskimi kompetencjami społecznymi realizując programy profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne.

Prowadzimy placówki wsparcia dziennego, które swoje działania kierują do dzieci w wieku 5-9 lat, młodzieży w wieku 13-18 oraz ich rodziców.

Poprzez pracę metodami edukacji pozaformalnej zachęcamy młodych ludzi do przyjęcia aktywnej postawy obywatelskiej, tym samym promując odpowiedzialność społeczną, inicjatywność oraz przedsiębiorczość.
Wspieramy aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym, między innymi poprzez włączanie w dialog usystematyzowany, czyli formę komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami.

Ponadto wpieramy rozwój kompetencji psychospołecznych i zawodowych osób dorosłych prowadząc m.in. treningi interpersonalne, warsztaty rozwoju osobistego oraz metod pracy z grupą.

Prowadzimy regionalny punkt sieci Eurodesk, oraz w latach 2013-2017 jedyny w regionie punkt konsultacyjny Programu Erasmus+, przez co dążymy do wzmocnienia działań w zakresie polityki młodzieżowej na Lubelszczyźnie.

W latach 2015-2017 prowadziliśmy serwis informacyjny lublin.ngo.pl będący regionalnym wydaniem największego serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządzowych - ngo.pl

Nasze działania realizujemy w trzech działach programowych:
Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży, którego ofertę kierujemy do szkół, młodzieży gimnazjalnej, ponagimnazjalnej i studentów;
Świetlica Kowalska 3, gdzie prowadzimy zajęcia świetlicowe dla dzieci;
Ośrodek Wsparcia Młodzieży Przystanek Sempre, którego działania są skierowane do młodych osób w wieku 13-18 lat oraz ich rodziców i opiekunów.

Zarząd Fundacji

Mateusz Małyska

Z wykształcenia politolog i doradca zawodowy. Dwukrotny stypendysta Departamentu Stanu USA, absolwent programu Liderzy PAFW i członek Social Innovation Fellowship. W latach 2011-2017 konsultant w programach Młodzież w działaniu i Erasmus+. Redaktor naczelny serwisu lublin.ngo.pl (2015-2017) i certyfikowany trener (ACI). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Prezydencie Lublina.
Ma specyficzne poczucie humoru. Człowiek kontaktów. Przykłada dużą wagę do szczegółów, dba o wizerunek działań Fundacji i dobrą atmosferę w pracy.

Prezes Zarządu Fundacji

mateusz.malyska@sempre.org.pl

Marta Pasternak

Psycholog i psychoterapeuta. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ w Krakowie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aktualnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Łodzi. Pracuje klinicznie z młodzieżą i osobami dorosłymi, w ramach poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Ma również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji społecznych, uzależnień, pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Słoneczna osobowość. Kocha podróże, festiwale muzyczne i wolność, w każdym tego słowa znaczeniu.

Członkini Zarządu Fundacji

marta.pasternak@sempre.org.pl

Zespół Fundacji

Ewelina Basak

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Kierownik placówki wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Ukończyła kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży oraz szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w tym z osobami z niepełnosprawnością. Prowadzi indywidualną terapię psychologiczną dzieci i poradnictwo rodzinne, jest trenerką grup dziecięcych i młodzieżowych.

Prywatnie koordynatorka działań domowych i organizatorka codziennych atrakcji dla dwóch energicznych córeczek. Pasjonatka rodzinnego muzykowania.

ewelina.basak@sempre.org.pl

Aleksandra Kulik

Psycholog społeczny. Uczestniczka międzynarodowych szkoleń dla pracowników młodzieżowych z zakresu team managementu, coachingu i zarządzania stresem oraz dotyczących marketingu w przedsiębiorczości i innowacyjności w biznesie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań, warsztatów, organizacji i zarządzania pracą w grupie. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów międzynarodowych.

Uśmiechnięta i pozytywna postać o artystycznej duszy. Rodowita lublinianka, absolutnie kocha swoje miasto, ale gdy tylko ma okazje, chętnie z niego wybywa w podróże małe i duże.

aleksandra.kulik@sempre.org.pl

Monika Mieleszko

Animator Kultury dzieci i dorosłych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla Lokalnych Animatorów, tworzeniu i koordynacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej dla mieszkańców Miasta Lublin. Jest również dyplomowanym inżynierem ds. bezpieczeństwa żywności, ukończyła szkolenie z wychowania przez turystykę i promocji zdrowego stylu życia młodych ludzi. Jest konsultantem Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Lublin, koordynatorem pracy wolontariuszy realizujących Wolontariat Europejski w Lublinie, a także Programu Akademia Lokalnego Animatora oraz odpowiada za promocję wolontariatu i aktywności społecznej wśród młodzieży i studentów. 

Lubi szeroko pojętą fantastykę, nie pogardzi muzyką o mocniejszym brzmieniu czy tajemniczym serialem typu Stranger Things, bądź klasyką jak Dzień Świra. Czasem też podróżuje w nieznane.
monika.mieleszko@sempre.org.pl  

Dorota Ryżak

Psycholog oraz wychowawca w placówce wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu mediacji sądowej i pozasądowej, szkolenie z zakresu pomocy ofiarom przemocy domowej oraz szkolenia i warsztaty z teatroterapii, arteterapii. Prowadzi warsztaty teatralne, arteterapeutyczne i psychogiczne oraz szkolenia, prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne. Ma doświadczenie również w pracy z osobami dorosłymi i dziećmi cierpiącymi na choroby i zaburzenia psychiczne.

Lubi śpiewać, tańczyć oraz pracować nad emisją głosu. Jest osobą energiczną, otwartą, lubi nowe wyzwania oraz podróże. Ma słabość do waty cukrowej oraz kawy.

Eliza Iwan

Psychoterapeutka i trenerka umiejętności psychospołecznych. Ukończyła 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwentka 4-letniej Szkoły Psychoterapii posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu Arteterapii. Posiada uprawnienia doradcy zawodowego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową młodzieży oraz konsultacje rodzinne. Jest odpowiedzialna za programy profilaktyczne i edukacyjne realizowane w placówkach Fundacji.

Prywatnie kochana i pomocna. Słucha Radiohead i mówi po portugalsku. Śmieje się z paradoksalnych sytuacji i z każdej podbramkowej sytuacji wychodzi obronną ręką.

eliza.iwan@sempre.org.pl

Mirella Panek

Psychoterapeutka, socjoterapeutka. Trenerka umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, praktyk dramy stosowanej. Kierownik Ośrodka Wsparcia Młodzieży „Przystanek Sempre”. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz IV letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, dla której prowadzi grupy socjoterapeutyczne i autorskie programy psychoprofilaktyczne z wykorzystaniem dramy stosowanej. Obecnie głównym obszarem jej pracy jest psychoterapia młodzieży i dorosłych w ujęciu psychodynamicznym.

Uwielbia muzykę kubańską, salsę i kawę z mlekiem. W wolnych chwilach grywa na djembe.

mirella.panek@sempre.org.pl

Dorota Mączka

Pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy. Socjoterapeutka w placówce wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu socjoterapii. Od wielu lat prowadzi zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzicami. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu: arteterapii, muzykoterapii, rozwijania twórczości i kreatywności, terapii zajęciowej oraz treningi kompetencji społecznych. Ukończyła liczne kursy i warsztaty z zakresu: terapii zajęciowej, arteterapii, choreoterapii, muzykoterapii i animacji czasu wolnego. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego doradztwa pedagogiczno-psychologicznego.

Każdą wolną chwilę przeznacza na podróżowanie i rękodzieło artystyczne. Fascynuje ją Afryka. Nie wie co to nuda i bezczynność… Działa z pasją i niekończącą się energią.

Katarzyna Koper

Pedagog i socjoterapeutka. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoedukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, oraz ich rodzicami. Prowadzi grupy terapeutyczno-rozwojowe oraz zajęcia psychoprofilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest również dyrektorką przedszkola oraz mediatorką sądową.

Zawsze profesjonalna i przygotowana, ciepła w kontakcie o niebanalnej osobowości. Zawsze gotowa do analizy ludzkich zachowań.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

Aleksandra Franczak

Doradca zawodowy, trenerka, regionalna konsultantka Programu Erasmus+: Młodzież oraz sieci Eurodesk Polska. Absolwentka kierunku dziennikarstwo oraz Polsko-Angielskiej Szkoły Trenerów. Ma wieloletnie doświadczenie w koordynacji międzynarodowych edukacyjnych projektów dla młodzieży.

Posiada niewygasającą potrzebę przebywania wśród ludzi. Niezwykle towarzyska, z dużą dozą pozytywnej wyobraźni i pomysłów na działania.

a.franczak@sempre.org.pl

Kamila Kazała

Psycholog i trener. Obecnie w trakcie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Prowadzi między innymi młodzieżowe grupy terapeutyczno-rozwojowe, konsultacje indywidualne i warsztaty dla rodziców oraz wychowawców. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako wychowawca i animator na obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzeniu warsztatów z zakresu animacji czasu wolnego, pracy z grupą i wzmacniania kompetencji psychospołecznych dla różnych grup odbiorców, od dzieci po seniorów.

Aktywistka i człowiek czynu społecznego z wyboru. Posiada dar dużej łatwości oswajania się z nowymi sytuacjami, co robi z ciągłym uśmiechem na twarzy. Uwielbia pracować z ludźmi i dla ludzi.

kamila.kazala@sempre.org.pl

Anna Topczewska

Psycholog i trenerka. Ukończyła dwuletni kursu psychoterapii w nurcie systemowym oraz Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej. Od kilku lat zajmuje się pracą psychologiczną z młodzieżą i dorosłymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu młodzieżowych grup socjoterapeutycznych, warsztatów psychoedukacyjnych, warsztatów z profilaktyki uzależnień oraz konsultacji psychologicznych dla młodzieży i dorosłych.

Intrygująca osobowość towarzyska. Lubi morze. W czasie wolnym interesuje się zdrowym stylem życia, tańcem współczesnym i malowaniem tkanin.

Agata Koszarna

Magister politologii, specjalizuje się w wiedzy o samorządzie i polityce lokalnej. Absolwentka Lubelskiej Szkoły Fundraisingu. Współpracowniczka serwisu lublin.ngo.pl. W ramach programu "Trzeci Sektor bez Granic" uczestniczyła w stażu w jednej z organizacji pozarządowych w Rosji.

Jacek Lis

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe UMCS. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na WSPiA w Lublinie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy oraz zarządzaniu projektami. Posiada siedmioletnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów europejskich, które zdobywał w organizacjach pozarządowych i instytucjach prywatnych, jak również w prowadzeniu szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2