O Centrum

Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży w Lublinie to dział programowy Fundacji. W ramach Centrum pracujemy na rzecz  włączania młodzieży w aktywne  uczestnictwo w życiu społecznym. Nasze działania kierujemy przede wszystkim do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i studentów, a także osób pracujących z młodzieżą, szkół i organizacji pozarządowych.
Prowadzimy Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska, dzięki czemu to właśnie u nas możesz dowiedzieć się np. jak wyjechać na wolontariat za granicę lub rozpocząć studia w innym kraju. Prowadzimy spotkania informacyjne na temat aktywności młodych ludzi, informacji młodzieżowej, programów młodzieżowych, a także eurolekcje w szkołach województwa lubelskiego. Prowadzimy również bardzo ambitne i kreatywne gry edukacyjne o tematyce polityki młodzieżowej, inicjatywności, Europie oraz o projektach międzynarodowych adresowanych do młodych ludzi

Projekty Lokalne i Międzynarodowe

Uczestnicy naszych Placówek i Programów mają możliwość wzięcia udziału w projektach lokalnych i międzynarodowych, dzięki czemu mogą rozwijać znajomość języków obcych oraz swoje pasje i zainteresowania. Formuła pracy projektowej bazuje na oddolnej inicjatywie uczestników, zachęca ich do brania odpowiedzialności za swoje działania. Działania projektowe są rozmaite. Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży o tematyce teatralnej czy szkoleniu z coachingu to jeden z wielu przykładów. Uczestnicy podejmują własne inicjatywy skierowane do społeczności lokalnej, uczą się organizować akcje społeczne i happeningi. Działania projektowe służą integracji, budowaniu zespołowości, pewności siebie i wyrażaniu swoich poglądów. Mają również na celu zachęcać do przyjęcia aktywnej postawy obywatelskiej oraz zdobywania umiejętności przydatnych w codziennym życiu.Program Akademia Lokalnego Animatora
Program Akademia Lokalnego Animatora ma charakter cyklicznych spotkań. Skierowany jest do absolwentów programów Fundacji oraz osób w wieku 18 – 25 lat, mieszkających lub/i uczących się w Lublinie. Program zakłada wyjazdowe warsztaty zwiększające umiejętności liderskie i przygotowujące do pracy animatora oraz cykl warsztatów i szkoleń z zakresu edukacji kulturalnej i społecznej. Program spotkań obejmuje zagadnienia z komunikacji i pracy w grupie, umiejętności interpersonalnych czy wystąpień publicznych, ale także organizacji akcji społecznych, planowania, zarządzania i realizacji wydarzeń kulturalnych oraz pozyskiwania funduszy na ich tworzenie. Uczestnicy poznają metody i techniki pracy animatora kultury, poznają sposoby skutecznego zachęcenia mieszkańców miasta do uczestnictwa w wydarzeniach a także poznają zasoby kulturalne miasta.
Wolontariat Europejski (EVS)
Szkolenia dla dorosłych
Wymiany młodzieży
Wolontariat Młodzieżowy
Wszystkich, którzy chcą się sprawdzić w pracy świetlicowej z dziećmi zapraszamy do wolontariatu młodzieżowego. Wolontariusze pod opieką wychowawcy zajmują się organizacją czasu wolnego i pobudzaniem kreatywności najmłodszych poprzez gry edukacyjne i zabawy. Wolontariusze pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji i wyjaśnianiu tego czego nie zrozumiały w szkole, zachęcają dzieci do wspólnego rysowania i wykonywania prac plastycznych.
Wolontariat Młodzieżowy ma miejsce w naszej Placówce Wsparcia Dziennego przy ul. Kowalskiej 3 gdzie staramy się zapewnić dzieciom spędzenie czasu w atmosferze poczucia bezpieczeństwa a także kreatywnej i twórczej zabawy.
Do uczestnictwa w wolontariacie młodzieżowym zapraszamy młodych ludzi w wieku od 15 do 19 lat (uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Możesz być zaangażowany tylko w wolontariat młodzieżowy ale możesz go też łączyć ze swoim uczestnictwem w zajęciach w Ośrodka Wsparcia Młodzieży „Przystanek Sempre”. Najważniejsze żebyś z wychowawcą określił w jakie dni i godziny będziesz w świetlicy.

Punkt Konsultacyjny ERASMUS+

Fundacja Sempre a Frente jest jedynym w województwie lubelskim punktem informacyjnym programu Erasmus+ w sektorach Młodzież, Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
W ramach naszych działań prowadzimy między innymi bezpłatne spotkania informacyjne telefonicznie, online oraz na spotkaniach indywidualnych oraz grupowych na terenie województwa lubelskiego.

Zapraszamy na oficjalną stronę programu Erasmus+! 

 

EURODESK i współpraca ze szkołami

Fundacja Sempre a Frente jest jedynym Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesk Polska w województwie lubelskim.
Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych.
Eurodesk to przede wszystkim informacja o możliwościach w Europie - dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze - to główne obszary zainteresowania naszych odbiorców. Więcej na temat Programu Eurodesk Polska: http://www.eurodesk.pl/.
Poinformujemy o polityce młodzieżowej Unii Europejskiej, pomożemy znaleźć partnerów do projektów, pokażemy jak znaleźć staż, wolontariat, czy otrzymać stypendium.
Prowadzimy EUROLEKCJE w szkołach, czyli zajęcia, które mają na celu przybliżenie możliwości jakie stoją przed młodym Europejczykiem, pokazujemy jak można włączyć się aktywnie w życie społeczne i korzystać z programów unijnych.
Europraca, Euroszanse, Eurostudia, Eurowolontariat, Młodzież Ma Głos - to tematy lekcji, które chętnie przeprowadzimy w szkołach.
Lekcje Eurodesk Polska przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, podstawowych oraz średnich. Młodzież w wieku 17 - 19 lat może decydować o swojej przyszłości w Unii Europejskiej.
Studia? Praca? Gap year? To pytania, które zadaje sobie niemal każdy osiemnastolatek. Praca społeczna i udział w projektach młodzieżowych - to możliwości zdobywania doświadczeń, z których każdy człowiek stojący u progu swojej dorosłości powinien sobie zdawać sprawę.
Jeśli chcecie, by taka lekcja została przeprowadzona w Waszej szkole możecie nas zaprosić! Wystarczy napisać maila na adres: lublin@eurodesk.eu
Konsultantką Eurodesk w woj. lubelskim jest Monika Mieleszko-Kuwałek