Fundacja Sempre a Frente już po raz VI organizuje program Akademia Lokalnego Animatora, w pełni bezpłatny cykl edukacyjno-szkoleniowy,
podczas którego młodzi ludzie z Lublina i okolic będą mieli możliwość zostać liderami aktywizującymi oraz animującymi społeczność lokalną miasta. 
Aby tradycji stało się zadość, także i w tym roku wykorzystamy interdyscyplinarne, bogate, 9-letnie doświadczenie, by w porozumieniu z podmiotami
i organizacjami związanymi z kreatywnym rozwojem Lublina rozwinąć potencjał, który drzemie w młodych obywatelach.

Dlatego jeśli chcesz:
- zdobyć cenne umiejętności marketingowe, liderskie, zarządzania oraz przedsiębiorczości;
- uzyskać niezbędne kompetencje pomocne w pracy animatora społeczno-kulturalnego;
- poznać formy planowania i koordynowania różnorodnych działań społeczno - kulturalnych;
- zyskać wartościowe kontakty wśród lubelskich animatorów i menedżerów kultury;

a przede wszystkim dobrze się bawić i być może nawet odkryć swoją drogę do wymarzonej pracy zawodowej
to ALA jest dla Ciebie!

 Zapraszamy do udziału osoby w wieku 17 – 25 lat mieszkające w Lublinie, dyspozycyjne w ciągu najbliższych 4 miesięcy
oraz interesujące
się rozwojem osobistym i zdobywaniem praktycznego doświadczenia, a także rozwojem kulturalnym miasta Lublin.  

Umiejętności zdobyte podczas realizacji programu ALA uczestnicy będą mogli wykorzystać w różnorodnych obszarach, takich jak:
- rekrutacja na wybrany, wymarzony kierunek studiów;
- pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności w pracy animatora społeczno-kulturalnego;
- realizacja praktyk zawodowych;
- zwiększenie szans na zdobycie stypendium artystycznego;
- wykreowanie niekonwencjonalnego, wyróżniającego się na tle innych CV;
w celu zdobycia przyszłej pracy zawodowej lub odkrycia swojej własnej ścieżki rozwoju!

Udział w programie ALA daje Ci również możliwość zaangażowania w różnorodne inne działania realizowane przez Fundację Sempre a Frente,
m.in. w międzynarodowe wymiany młodzieżowe, szkolenia, czy udział w projekcie wolontariatu międzynarodowego – a to nie wszystko!

Program ALA obejmuje: 
- szkolenie wprowadzające; 
- profesjonalne warsztaty z różnorodnych dziedzin, m.in. zarządzania projektem, właściwego gospodarowania czasem, teorii i praktyki animacji społeczno -  kulturalnej,
edukacji kulturalnej i medialnej, marketingu w działalności kulturalnej, fundraisingu, umiejętności liderskich, kierowania grupą
oraz edukacji rówieśniczej.
(Zajęcia będą się odbywać głównie w soboty i niedziele, harmonogram spotkań znajduje się w formularzu zgłoszeniowym);
- praktyczne wykorzystywanie zdobytej wiedzy w projektach społecznych i kulturalnych;
- realizację autorskiego projektu społeczno – kulturalnego wypracowanego i wdrożonego przez samych uczestników programu;

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie ALA zapraszamy
do zapisywania się poprzez formularz zgłoszeniowy TUTAJ 
Na zgłoszenia czekamy do 3 października 2019 roku 

Każda osoba zostanie poinformowana o wynikach rekrutacji. Wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniu informacyjnym, które się odbędzie 5 października.
Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i przedstawiona motywacja w formularzu zgłoszeniowym.

Warunkiem udziału w Programie jest uczestnictwo we wszystkich warsztatach i spotkaniach.
Daty planowanych spotkań są wymienione w formularzu zgłoszeniowym, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian.

Po więcej informacji o naszych działaniach zapraszamy na profil FB oraz Instagram
www.fb.com/sempreafrente
www.instagram.com/_sempreafrente_