Fundacja Sempre a Frente poszukuje osoby na stanowisko Terapeuty/tki. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Ogłoszenie o pracę nr 4/PS/2018

Fundacja Sempre a Frente realizuje projekt „Przystanek Sempre - placówka wsparcia dziennego z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi”. 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu poszukujemy osoby na stanowisko: Terapeuty. 

Miejsce pracy: Lublin

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Prowadzenie terapii indywidualnej skierowanej do podopiecznych placówki (dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat)
 • Prowadzenie poradnictwa rodzinnego dla rodziców, opiekunów, rodzin uczestników placówki (w formie indywidualnej i/lub grupowej)
 • Udzielanie specjalistycznych konsultacji, psychoedukacji, rozwiązywania sytuacji kryzysowych związanych z bieżącymi trudnościami funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczestników
 • Inne zadania wynikające ze specyfiki pracy w Placówce/organizacji pozarządowej.

 

Wymagania wobec Kandydata/tki:

a) posiada wykształcenie wyższe kierunkowe psychologiczne (ma uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763).

b) posiada ukończone szkolenie za zakresu psychoterapii i/lub socjoterapii lub jest w trakcie szkolenia za zakresu psychoterapii i/lub socjoterapii

c) minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie udzielania pomocy psychoprofilaktycznej dla młodzieży i ich rodzin

d) bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność,

e) odpowiedzialność, samodzielność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 1/2 etatu
 • Możliwość zatrudnienia w perspektywie długoterminowej 
 • Pracę w dynamicznie rozpoznawalnej organizacji pozarządowej o ugruntowanej pozycji na rynku 
 • Realne możliwości rozwoju zawodowego
 • Praca w godzinach popołudniowych

 

Termin rozpoczęcia pracy: październik 2018

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Aktualny życiorys zawodowy 
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie/ doświadczenie (kopie dyplomów, certyfikatów, referencji itp. – poświadczone za zgodność z oryginałem)
 3. List motywacyjny

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty można złożyć:

 1. E-mailem – skany w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila należy wpisać: Odpowiedź na Ogłoszenie o pracę nr 4/PS/2018
 2. Osobiście w Biurze Fundacji Sempre a Frente, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 15:00. Dokumenty powinny być złożone w kopercie z dopiskiem: Odpowiedź na Ogłoszenie o pracę nr 4/PS/2018

 

Termin składania dokumentów: 17.09.2018 do godziny 15.00

Projekt „Przystanek Sempre - placówka wsparcia dziennego z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi” jest współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.