W dniu 21 kwietnia 2018 roku w Warszawie Fundacja Sempre a Frente wzięła udział w Zjeździe Członków PROM. Celem spotkania było przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej za rok ubiegły.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci takich organizacji jak: Akademicki Związek Sportowy, AIESEC czy Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty. Fundację Sempre a Frente reprezentowała nasza wolontariuszka - Dagmara Winiarczyk. Podczas Zjazdu uczestnicy zostali zapoznani z działalnością PROM w roku 2017. PROM może pochwalić się zrealizowanym projektem razem z Węgierską Radą Młodzieży i Erasmus Student Network o nazwie Get engaged!, którego rezultatem było wydanie publikacji zawierającej dobre praktyki sieciowania organizacji oraz współorganizacją razem z przedstawicielami województwa lubuskiego Święta Warty 2017. PROM zawiązał Polsko-Ukraińską Współpracę Młodzieży oraz uzyskał pełne członkostwo w Europejskim Forum Młodzieży (YFJ).

Podczas Zjazdu Członków PROM przyjęto dwie nowe organizacje: AFS Polska Programy Międzykulturowe oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, które weszły w skład drugiej izby.

Spotkanie oprócz części formalnej było również okazją do wymiany doświadczeń wśród uczestników i integracji między organizacjami członkowskimi.