Fundacja Sempre a Frente poszukuje osoby na stanowisko Prowadzący Grup Rozwojowych. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

 

Ogłoszenie o pracę nr 2/PS/2018

Fundacja Sempre a Frente rozpoczyna realizację projektu Przystanek Sempre - placówka wsparcia dziennego z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi”.

Celem głównym projektu jest zapobieganie oraz ograniczanie podejmowania zachowań ryzykownych, w tym używania substancji  psychoaktywnych przez dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat, zamieszkujące na terenie Miasta Lublin, poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego kierującej  specjalistyczne działania do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym: dzieci, młodzieży i ich rodzin.

 W związku z rozpoczęciem realizacji projektu poszukujemy osoby na stanowisko: Prowadzący Grup Rozwojowych

 Miejsce pracy: Lublin

 Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Prowadzenie grup rozwojowych z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi dla dzieci i młodzieży (3 grupy wiekowe: 10-13 lat, 13-16 lat, 16-18 lat)
 • Prowadzenie (wspólnie z Kierownikiem projektu) bieżącej dokumentacji merytorycznej: roczny plan pracy, ramowy tygodniowy harmonogram zajęć, dzienniki zajęć zawierający listy obecności z podpisami uczestników, karty zgłoszeń do Placówki, zeszyty grup terapeutyczno-rozwojowych, indywidualne teczki uczestnika, przygotowywanie sprawozdań z realizowanych działań)
 • Prowadzenie rekrutacji dzieci, młodzieży, rodziców do form wsparcia prowadzonych w Placówce
 • Inicjowanie i podejmowanie współpracy z innymi podmiotami edukacyjnymi (szkoły) oraz placówkami funkcjonującymi w obszarze pomocy społecznej (np. poradnie)
 • Inne zadania wynikające ze specyfiki pracy w Placówce/organizacji pozarządowej.

 Wymagania wobec Kandydata/tki:

a) posiada wykształcenie wyższe kierunkowe pedagogiczne i/lub psychologiczne, w przypadku wykształcenia psychologicznego ma uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763).

b) posiada ukończone szkolenie za zakresu psychoterapii i/lub socjoterapii lub jest w trakcie szkolenia za zakresu psychoterapii i/lub socjoterapii

c) minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie udzielania pomocy psychoprofilaktycznej dla młodzieży i ich rodzin

d) bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność,

e) odpowiedzialność, samodzielność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

 Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • Możliwość zatrudnienia w perspektywie długoterminowej
 • Pracę w dynamicznie rozpoznawalnej organizacji pozarządowej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Realne możliwości rozwoju zawodowego

 Termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2018

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Aktualny życiorys zawodowy
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie/ doświadczenie (kopie dyplomów, certyfikatów, referencji itp. – poświadczone za zgodność z oryginałem)
 3. List motywacyjny

 Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

 Dokumenty można złożyć:

 1. E-mailem – skany w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila należy wpisać: Odpowiedź na Ogłoszenie o pracę nr 2/PS/2018
 2. Osobiście w Biurze Fundacji Sempre a Frente, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 15:00. Dokumenty powinny być złożone w kopercie z dopiskiem: Odpowiedź na Ogłoszenie o pracę nr 2/PS/2018

 

Termin składania dokumentów: 19.07.2018

 

Projekt „Przystanek Sempre - placówka wsparcia dziennego z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi” jest współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.