W dniach 23-30 marca 2018 roku uczestniczyliśmy w międzynarodowym szkoleniu, pt. "Volunteer management enhanced (Volu.M.E), które odbyło się w miejscowości Weimar w Niemczech. W szkoleniu wzięło udział ponad 20 koordynatorów EVS z Cypru, Niemiec, Austrii, Grecji, Węgier, Włoch, Holandii, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji i z Polski. 
Tematyka szkolenia skupiła się wokół zintensyfikowania jakości procesu uczenia się podczas wolontariatu, a także wokół zaangażowania wszystkich podmiotów w zarządzanie, marketing i upowszechnianie tego już ponad 20 letniego edukacyjnego programu. 


Istotne zagadnienia, jakie były poruszone podczas szkolenia to:
- zwiększanie kompetencji a zarządzanie wolontariatem i mobilnością wolontariuszy
- tworzenie narzędzi pomocnych w zwiększaniu jakości projektów wolontariatu 
- proces współpracy i rozwoju organizacji koordynujacej, wysyłającej, goszczacej oraz mentora, wolontariusza i społeczności lokalnej.
- wprowadzenie do nowego programu, jakim jest Europejski Korpus Solidarności  

Dzięki szkoleniu mieliśmy możliwość wymienić się dobrymi praktykami i doświadczeniami, a także poznać różnorodne metody pracy i wspólnie opracować własne rekomendacje lub gotowe narzędzia, których efekty dopracujemy na seminarium podsumowującym na Cyprze w lipcu tego roku.