11 czerwca odbyła się Symulacja Obrad Rady Miasta w Ratuszu UM Lublin, na której gościliśmy blisko 100 uczestników.

Reprezentanci Młodzieżowej Rady Miasta oraz szkół ponadpodstawowych z całego województwa lubelskiego mieli za zadanie reprezentować poszczególne komisje Rady Miasta, m.in. do spraw:
- Kultury
- Edukacji
- Sportu
- Promocji  
- Młodzieży oraz
- Rozwoju Miasta

Zadaniem poszczególnych grup było przygotowanie uchwał poprzez wspólną dyskusję w grupach na istotne według nich zagadnienia związane z poszczególnymi tematami. Uczestnicy mieli do dyspozycji różnorodne materiały online, przykłady dobrych praktyk z innych miast czy inspiracji.

Wymiana pomysłów w grupach zostawała następnie przelewana na papier w formie uchwały, która zawierała różnorodne postulaty np. na usprawnienie pewnych działań, zmianę, bądź ograniczenie pewnych praktyk dla dobra ogółu, zdaniem młodych ludzi. 

Uchwały były oficjalnie ogłaszane w Sali Obrad Rady Miasta Lublin, a następnie zostały poddane głosowaniu podczas obrad Rady.

Przed każdym głosowaniem odbywała się burzliwa dyskusja z możliwością zgłaszania poprawek.

W wyniku obrad, Radni przygotowali 6 uchwał, które następnie zostaną przekazane Radzie Miasta Lublin i Prezydentowi Lublina przez Fundację Sempre a Frente w imieniu Młodzieży.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym na Symulacji Obrad Rady Miasta, każde grupy pracowały bardzo wytrwale i m.in. efekty z powstałych uchwał oraz zaangażowanie uczestników podczas Obrad są tego dowodem.

Dziękujemy UM Lublin za udostępnienie profesjonalnej przestrzeni dla uczestników, dziennikarzowi młodzieżowego portalu kulturalno-społecznościowego I LUB YOU za relację z Symulacji (można ją przeczytać TUTAJ), a także Radiu Centrum za obecność na wydarzeniu.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej, której autorkami są Agata Mikrut oraz Kinga Liwak.

 

Wydarzenie jest współfinansowane w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+