Fundacja Sempre a Frente w ramach zadania publicznego Miasto Kultury 2018 organizuje program Akademia Lokalnego Animatora - to już V edycja bezpłatnego cyklu edukacyjno - kulturowego, kształcąca młodych ludzi na liderów aktywizujących i animujących społeczność lokalną miasta.

Jak co roku, wykorzystujemy bogate doświadczenia ponad 8-letniej praktyki działań Fundacji Sempre a Frente, potencjał dziedzictwa kulturowego Lublina oraz współpracę z różnorodnymi podmiotami i organizacjami związanymi z kreatywnym rozwojem miasta.

Dlatego jeśli chcesz:

- zdobyć cenne umiejętności marketingowe, liderskie, zarządzania oraz przedsiębiorczości;

- uzyskać niezbędne kompetencje pomocne w pracy animatora społeczno-kulturalnego;

- poznać formy planowania i koordynowania różnorodnych działań społeczno - kulturalnych;

- zyskać wartościowe kontakty wśród lubelskich animatorów i menedżerów kultury;

a przede wszystkim dobrze się bawić i być może nawet odkryć swoją drogę do wymarzonej pracy zawodowej

to ALA jest dla Ciebie!

 

Zapraszamy do udziału uczniów, bądź studentów w wieku 17 – 25 lat mieszkających w Lublinie, dyspozycyjnych w ciągu najbliższych 4 miesięcy oraz interesujących się rozwojem osobistym i zdobywaniem praktycznego doświadczenia, a także rozwojem kulturalnym miasta Lublin.  

Zdobyte umiejętności podczas programu ALA, uczestnicy będą mogli wykorzystać m.in. w rekrutacji na wymarzony kierunek studiów, zdobyciu stypendium za osiągnięcia artystyczne, realizacji praktyk obowiązkowych, jak i dodatkowych, czy w stworzeniu korzystnego CV do przyszłej pracy zawodowej.

Udział w programie ALA daje Ci również możliwość zaangażowania w różnorodne inne działania realizowane przez Fundację Sempre a Frente, m.in. w międzynarodowe wymiany młodzieżowe, szkolenia, czy udział w Wolontariacie Europejskim – a to nie wszystko!        

Program obejmuje: 

- szkolenie wprowadzające; 

- profesjonalne warsztaty z różnorodnych dziedzin, m.in. zarządzania projektem, teorii i praktyki animacji społeczno -  kulturalnej, edukacji kulturalnej i medialnej, marketingu w działalności kulturalnej, fundraisingu, umiejętności liderskich oraz edukacji rówieśniczej. (Zajęcia będą się odbywać głównie w czwartki lub piątki po południu oraz w soboty do południa);

- praktyczne wykorzystywanie zdobytej wiedzy w projektach społecznych i kulturalnych;

- realizację autorskiego projektu społeczno – kulturalnego wypracowywanego i wdrożonego przez samych uczestników programu;

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie ALA zapraszamy do zapisywania się poprzez formularz zgłoszeniowy TUTAJ 

Na zgłoszenia czekamy do 18 kwietnia 2018 roku.   

 

Każda osoba zostanie poinformowana o wynikach rekrutacji. Wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniu informacyjnym, które się odbędzie 20 kwietnia.

Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i przedstawiona motywacja w formularzu zgłoszeniowym.

Warunkiem udziału w Programie jest uczestnictwo we wszystkich warsztatach i spotkaniach. Daty planowanych spotkań są wymienione w formularzu zgłoszeniowym, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian.

 

Po więcej informacji o naszych działaniach zapraszamy na stronę internetową, profil FB oraz Instagram

www.sempre.org.pl

www.fb.com/sempreafrente

www.instagram.com/_sempreafrente_