Od 21 do 27 listopada w Nasutowie i Lublinie odbywało się szkolenie dotyczące zagadnień tolerancji i szacunku w pracy z młodzieżą. Przez tydzień uczestnicy z Azerbejdżanu, Ukrainy, Litwy, Rumunii, Polski i Gruzji poszerzali swoją wiedzę, wymieniali dobrymi praktykami i odwiedzali lubelskie organizacje pozarządowe działające w tematyce związanej z TC, a także poznali się i nawiązali nowe kontakty, które mamy nadzieję, zaowocują przyszłą współpracą w obszarze pracy młodzieżowej.
 
Szkolenie było współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej Programu Erasmus+