Coroczne wydarzenie adresowane do młodych ludzi z województwa lubelskiego zakończyło się owocnym sukcesem!

Festiwal Aktywności Młodzieży rozpoczął się oficjalnym powitaniem wszystkich uczestników, na którym Prezes Fundacji Sempre a Frente Mateusz Małyska przedstawił program wydarzenia, honorowych patronatów (Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin oraz Honorowy Patronat Marszałka Województwa Lubelskiego), a także patronatów medialnych (Radio Centrum, Radio Lublin i Redakcja Nowy Tydzień).

Następnie odbyły się godzinne zajęcia integracyjno- teatralne dla młodzieży. Zajęcia był przeprowadzone przez Dagmarę Winiarczyk i Ewelinę Basak. Uczestnicy poznali nieznane im wcześniej zabawy integracyjne i teatralne, które później będą mogli wykorzystać w przyszłości w działaniach animacyjno- kulturalnych. Warsztat ten zintegrował młodzież, pobudził ją do działania oraz wpłynął pomyślnie na późniejszą pracę uczestników, np. z dziećmi, rówieśnikami, czy starszymi ludźmi.

Kolejne zadanie miało charakter interaktywnej gry edukacyjnej połączonej z wymianą doświadczeń i integracją z rówieśnikami z różnych środowisk szkolnych. Podczas gry edukacyjnej uczestnicy mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania i realizowania inicjatyw młodzieżowych, którą później będą mieli możliwość wykorzystać w praktyce przy organizacji wydarzeń, bądź inicjatyw w swojej miejscowości. Ponadto podczas Festiwalu była możliwość pozyskania informacji na temat wolontariatu oraz wydarzeń i programów edukacyjnych skierowanych do młodych ludzi. Uczestnicy rozmawiali z ekspertami w tych dziedzinach oraz poznali m.in. organizacje pozarządowe i instytucje kulturalne działające w Lublinie i w woj. lubelskim, w których mogą działać w ramach wolontariatu, a także pełną ofertę kulturalno- edukacyjną. Każde stoisko było reprezentowane przez różnorodne instytucje i organizacje, dzięki czemu młodzież mogła w niecodzienny sposób zapoznać się z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego. Na Festiwalu obecni byli m.in.: Warsztaty Kultury, Ośrodek „Brama Grodzka Teatr NN” i „Dom Słów”, AIESEC Lublin, Fundacja Teatrikon, Forum Młodych Lewiatan, Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Lublin oraz Fundacja "Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego".

Równolegle odbywał się blok warsztatowy na temat aktywnych form pracy z młodzieżą, skierowany do nauczycieli i pracowników młodzieżowych. Warsztat miał charakter edukacji pozaformalnej. Nauczyciele pracowali w grupach, dzięki czemu mieli możliwość wymienić się poglądami oraz technikami pracy z młodzieżą.

Podsumowaniem Festiwalu był udział w lubelskich spacerach, które pokazały uczestnikom niezwykły urok Lublina, jego historię i tradycję. Spacery i oprowadzenia były zorganizowane dzięki wsparciu Stowarzyszenia Homo Faber, Ośrodkowi „Brama Grodzka – Teatr NN”, Piwnicy Pod Fortuną oraz Lubelskim Podziemiom.

 

Zapraszamy do relacji fotograficznej i filmowej!