Między 13 a 17 listopada uczestniczyliśmy w forum "Raise your voice for tomorrow's Europe" w Lublanie, stolicy Słowenii. 

Forum dotyczyło edukacji obywatelskiej i jej europejskiego wymiaru, szczególnie w kontekście pracy z młodzieżą. W czasie projektu porównywaliśmy, jak wygląda edukacja obywatelska w różnych krajach Europy, zastanawialiśmy się jakie są zagrożenia i wyzwania, przed którymi stają dziś społeczeństwa obywatelskie i edukacja wspierająca ich budowę, z czego te problemy wynikają i jak można im zapobiegać. Do wszystkich stawianych pytań lub definiowanych problemów staraliśmy się wypracować odpowiednie środki zapobiegawcze lub naprawcze. Przedstawiciele organizacji uczestniczących dzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w pracy młodzieżowej w obszarze edukacji obywatelskiej, co było bardzo inspirujące i dało nam szeroką perspektywę możliwych działań pracy młodzieżowej w kontekście edukacji obywatelskiej. 

Po powrocie pełni energii i nowych pomysłów nie możemy się doczekać wdrażania ich w życie!