W dniach 21-22 września odbył się dwudniowy wyjazd podsumowujący projekt Młodzieżowa Straż Leśna, realizowany w partnerstwie przez Gminę Niemce, Fundację Sempre a Frente, Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej i Dom Nasutów. 
Prawie 40 młodych strażników leśnych spędziło 2 dni na Roztoczu ucząc się o historii Parku Narodowego, zwiedzając najważniejsze atrakcje oraz przemierzając wraz z przewodnikiem roztoczańskie lasy.
Wyjazd był też okazją do zaplanowania kontynuacji projektu, o której będziemy informować już niebawem.