Serdecznie zapraszamy uczniów w wieku 13-18 lat wraz z nauczycielami z terenu Lubelszczyzny do udziału w Festiwalu Aktywności Młodych, który odbędzie się 24 października 2017r. w godzinach od 9.00 do 16.00 w Trybunale Koronnym w Lublinie. Wydarzenie będzie miało charakter interaktywnej gry edukacyjnej połączonej z wymianą doświadczeń i z integracją z rówieśnikami z różnych środowisk szkolnych. Równolegle będzie się odbywać blok warsztatowy nt. aktywnych form pracy z młodzieżą, skierowany do nauczycieli i pracowników młodzieżowych. Podsumowaniem Festiwalu będzie udział w 4 różnorodnych spacerach lubelskich, pokazujących historię, tradycję i kulturę Lublina w rocznicę 700 - lecia nadania praw miejskich.

W czasie aktywności festiwalowych młodzi uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności
z zakresu przygotowania i realizowania inicjatyw młodzieżowych, a także pozyskiwania informacji o wydarzeniach i programach edukacyjnych skierowanych do młodych ludzi, czy wolontariatu. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z ekspertami w tych dziedzinach oraz poznają m.in. organizacje pozarządowe i instytucje kulturalne działające w Lublinie i w woj. lubelskim, a także pełną ofertę kulturalno - edukacyjną.

 

Ponadto, w związku z coroczną międzynarodową Kampanią Time to Move organizowaną przez punkty informacyjne Eurodesk z całej Europy, podczas Festiwalu uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji, czym jest Wolontariat Europejski oraz porozmawiać z wolontariuszami zagranicznymi, którzy obecnie przebywają w Lublinie, a także dowiedzieć się o studiach, czy pracy w Europie. 

 

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin oraz Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

                                           

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: 
Radio Centrum, Radio Lublin i Redakcja Nowy Tydzień 

 

 

 

 Wydarzenie jest organizowane w ramach 
 

Wydarzenie wspiera

 

  

 

 oraz jest realizowane w ramach Kampanii