W piątek zakończyła się wizyta przygotowawcza przedstawicieli organizacji partnerskich z Rumunii i Hiszpanii. Przez dwa dni (27-29 września) ustalaliśmy szczegóły programu wymiany oraz zapoznaliśmy ich z zielonymi terenami Nasutowa, na których będzie odbywał się projekt.
 
BE AWARE to projekt promujący świadomość ekologiczną wśród młodych, wspierający proekologiczne postawy i budujący umiejętności współżycia z otaczającą nas naturą.
 
Wymiana młodzieżowa odbędzie się w datach 16-24 października.
Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej Programu Erasmus+