Fundacja Sempre a Frente rozpoczęła nabór na zajęcia z projektu „W zdrowym ciele- zdrowy duch!”, realizowanym we współpracy ze sklepem Auchan Czechów Lublin 

W ramach projektu będą oferowane zajęcia takie jak:

- Spotkania z osobą ze świata sportu/dietetykiem/rolnikiem/lekarzem/psychologiem;

- Gry i zabawy podwórkowe z dawnych lat;

- Wyjścia do miejsc sportu i rekreacji;

- Zajęcia z Zumby;

- Zajęcia i warsztaty organizowane na terenie sklepu Auchan;

- Wyjścia do miejsc związanych z produkcją żywności;

- Wyjście do Muzeum Wsi Lubelskiej;

- Festyn promujący zdrowy styl życia.

 

Zajęcia będą realizowane od września 2017 roku do końca kwietnia 2018 roku.

 

Warunkiem uczestnictwa jest:

 - wiek 5 – 18 lat,

- wyrażenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestniczenie dziecka we wszystkich proponowanych zajęciach grupy (pisemne),

- wstępna rozmowa z opiekunem grupy dotycząca specyfiki zajęć.

 

Zapisy w placówce wsparcia dziennego przy ul. Kowalskiej 3, w godzinach 10.00 – 14.00  od 21 sierpnia 2017 roku od poniedziałku do piątku.

Więcej informacji o projekcie osobiście w placówce przy ul. Kowalska 3 oraz pod numerem telefonu 81 464 35 22 w godzinach 10.00- 14.00.

Serdecznie zapraszamy!