Fundacja Sempre a Frente w ramach Lato w Mieście 2017 zaprasza dzieci w wieku 5- 11 lat na wakacyjne zajęcia sportowe

Lato w Mieście 2017

Aktywne lato na Starym Mieście III

W programie zajęcia:

  • Zumba Kids

To energetyczne zajęcia zawierające elementy tańca, gimnastyki, fitnessu i wielu innych dziedzin sportowych. Udział w nich poprawia koordynację ruchową, sprawność fizyczną, przyczynia się do rozwoju motoryki dużej, rozwija pamięć, uczy pracy w grupie, a przede wszystkim wpływa na utożsamianie aktywności ruchowej  jako wesołej i ciekawej formy spędzania wolnego czasu.

  • Gry i zabawy podwórkowe z dawnych lat

Niegdyś były główną aktywnością w czasie wakacji – przyciągały mieszkańców do wspólnego spędzania czasu, rozwijały, umożliwiały zachowanie sprawności fizycznej przez zabawę. Chcemy, aby dzieci poznały i pokochały gry podwórkowe, tak jak kochali je ich rodzice, w związku z tym  w czasie naszych zajęć okolice Starego Miasta tętnić będą życiem za sprawą najmłodszych mieszkańców grających w „dwa ognie”, „gumę”, „zośkę”, piłkę nożną, „państwa-miasta czyli wojna” i wiele innych.

  • Wyjścia do miejsc sportu i rekreacji

Wyjścia do miejsc związanych ze sportem i rekreacją, dające możliwość sprawdzenia się w różnych dyscyplinach oraz połączone ze spotkaniami z osobami, dla których sport to pasja, sposób na życie, hobby.

  • Wielki Turniej Podwórkowy

Będzie to czas pełen konkurencji i zawodów sportowych tych znanych i tych już trochę zapomnianych, wydarzenie otwarte, na które zapraszamy wszystkie dzieci i ich rodziny.

 

Terminy zajęć cyklicznych:

czerwiec: 27, 28

 lipiec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

sierpień: 1, 2

Zajęcia odbywają się w godzinach: 10.00 – 14.00

Zajęcia odbywają się na terenie Starego Miasta w Lublinie, prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów oraz doświadczoną kadrę opiekunów.

 

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest:

 - wiek 5 – 11 lat,

- wyrażenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestniczenie dziecka we wszystkich proponowanych zajęciach grupy (pisemne),

- zaświadczenie od lekarza/oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych (pisemne),

- wstępna rozmowa z opiekunem grupy dotycząca specyfiki zajęć.

Więcej informacji o projekcie osobiście w placówce przy ul. Kowalska 3 oraz pod numerem telefonu 81 464 35 22 w godzinach 14.00- 18.00.

Zapisy w placówce wsparcia dziennego przy ul. Kowalskiej 3, w godzinach 14.00 – 18.00  od 12 czerwca 2017 roku od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem 15 i 16 czerwca 2017 r.

Serdecznie zapraszamy!

Lato w mieście

Rekrutację wspiera Radio Lublin

Zadanie realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin