Akademia Lokalnego Animatora to już IV edycja bezpłatnego programu edukacyjno - kulturowego, kształcąca młodych ludzi na liderów aktywizujących i animujących społeczność lokalną miasta.

W tym celu wykorzystujemy bogate doświadczenia ponad 7-letniej praktyki działań Fundacji Sempre a Frente, potencjał dziedzictwa kulturowego Lublina oraz współpracę z różnorodnymi podmiotami i organizacjami związanymi z kreatywnym rozwojem miasta.

Dlatego jeśli chcesz:

- zdobyć cenne umiejętności marketingowe, liderskie, zarządzania oraz przedsiębiorczości;

- poznać formy planowania i koordynowania różnorodnych działań społeczno - kulturalnych;

- zyskać wartościowe kontakty wśród lubelskich animatorów i menedżerów kultury;

a przede wszystkim dobrze się bawić i odkryć swoją drogę do wymarzonej pracy zawodowej

to ALA jest dla Ciebie!

Zapraszamy do udziału uczniów i studentów w wieku 16 – 25 lat mieszkających w Lublinie oraz interesujących się rozwojem osobistym i zdobywaniem praktycznego doświadczenia, które będą mogli wykorzystać m.in. w rekrutacji na wymarzony kierunek studiów, zdobyciu stypendium za osiągnięcia artystyczne, realizacji praktyk obowiązkowych, jak i dodatkowych, czy w stworzeniu korzystnego CV do pracy zawodowej.

Udział w programie ALA daje Ci również możliwość zaangażowania w różnorodne inne działania realizowane przez Fundację Sempre a Frente, m.in. w międzynarodowe wymiany młodzieżowe, szkolenia, czy udział w Wolontariacie Europejskim.      

Program obejmuje: 

- szkolenie wyjazdowe, które odbędzie się 31 marca 2017 roku; 

- profesjonalne warsztaty z różnorodnych dziedzin, m.in. zarządzania projektem, teorii i praktyki animacji społeczno -  kulturalnej, edukacji kulturalnej i medialnej, marketingu w działalności kulturalnej, fundraisingu, umiejętności liderskich oraz edukacji rówieśniczej i międzypokoleniowej. Zajęcia będą się odbywać głównie w piątki po południu oraz w soboty do południa;

- praktyczne wykorzystywanie zdobytej wiedzy w projektach społecznych i kulturalnych;

- realizację autorskiego projektu społecznego – kulturalnego wypracowywanego i wdrożonego przez samych uczestników programu;

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularzu zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 17 marca.

Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i przedstawiona motywacja w formularzu zgłoszeniowym.

Warunkiem udziału w Programie jest uczestnictwo we wszystkich warsztatach i spotkaniach. Daty planowanych spotkań wymienione są w formularzu zgłoszeniowym.

Informujemy, że wybrane osoby zaprosimy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 24 marca  w godzinach popołudniowych.