W miniony poniedziałek i wtorek (12-13 grudnia 2016) Narodowe Centrum Kultury, tym razem we współpracy z Warsztatami Kultury w Lublinie oraz Centrum Spotkania Kultur, jak co roku zorganizowało Ogólnopolską Giełdę Projektów.

Było to wydarzenie skierowane przede wszystkim do animatorów społecznych i kulturalnych, menedżerów kultury, pracowników instytucji kulturalnych oraz społecznych, a także wszelkich osób zainteresowanych tematyką animacji społeczno- kulturalnej, a także działań międzypokoleniowych, ponieważ myślą przewodnią tegorocznej Giełdy był temat "animacja + generacje".

Program poszczególnych działań był bogaty w wiedzę i wymianę wieloletnich doświadczeń. Na początek mieliśmy możliwość brać udział w wykładzie i dyskusji z brytyjskim pedagogiem, a także szefem Fundacji Beth Johnson, Alanem Hattonem - Yeo, który opowiadał o perspektywie międzypokoleniowej w Europie oraz o tym, dlaczego jest dziś tak ważna. Wiele wartościowych przykładów dobrych praktyk w działaniach zarówno z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami pokazało istotę tego, jak ważne jest żebyśmy budowali środowisko, gdzie każde pokolenie ma szansę wpływu na świat.

Z kolei kolejne prezentacje gości z wielu zakątków Polski potwierdzały taką postawę i umożliwiały czerpać inspiracje oraz dostrzegać istotną potrzebę zwrócenia uwagi na wszystkie generacje w naszym społeczeństwie. Bardzo cenne projekty aktywizujące współpracę międzypokoleniową pokazały, na czym polega wymiana doświadczeń i skuteczna współpraca, ale także udowodniły, że najlepiej się uczyć chociażby poprzez zabawę, która może połączyć zarówno dziesięciolatka, jak i pięćdziesięcioletnią osobę. Przykłady działań takie jak historia mówiona, warsztaty tematyczne, filozofia w działaniu, kreatywne zwiedzanie muzeum poprzez grywalizację rodem z pokojów typu Escape Room, czy 6 godzinne odtworzenie tradycyjnego wiejskiego wesela to tylko jedne z wielu owocnych i korzystnych efektów pracy uzyskanych dzięki wsparcia zarówno „młodej duszy”, jak i doświadczonych dojrzałych osób. 

Nasze miasto Lublin również przyczyniło się do doświadczania działań animacyjnych przez uczestników Giełdy, dzięki przygotowanym przez Stowarzyszenie Homo Faber spacerom wielokulturowym szlakiem Starego Miasta oraz zwiedzaniu wystawy "Lublin. Pamięć Miejsca" z pomocą Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". 

Drugi dzień Giełdy był bogaty w nieco zindywidualizowane aktywności, między innymi na uczestników czekało 11 stoisk eksperckich, gdzie mogli wziąć udział w dyskusji na wyróżnione tematy oraz podzielić się własnymi doświadczeniami z zakresu współpracy z innymi instytucjami, programami Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "Ę", polityką senioralną w Polsce, czy rozważaniami na temat skutecznego zarządzania wolontariuszami bez ograniczeń wiekowych. Oprócz stolików eksperckich odbywała się sesja posterowa, na której można było doświadczyć jeszcze innych form aktywizacji wszystkich generacji oraz zainspirować się niecodziennymi praktykami animatorów z całej Polski. 

Uwieńczeniem giełdy był udział w różnorodnych warsztatach ukazujących w praktyce możliwości w pracy międzypokoleniowej takich jak grywalizacja w praktyce, zajęcia kulinarne, czy warsztaty śpiewu tradycyjnego oraz spotkanie pozwalające na refleksje o skuteczności takich działań bądź projektowanie przestrzeni i różnorodnych narzędzi promocji i motywowania.

Ogólnopolska Giełda Projektów była ogromnym merytorycznie bagażem doświadczeń, w ciągu raptem dwóch dni spotkanie ponad 200 osób z całej Polski było w pełni wykorzystanym czasem dla każdego z uczestników- gratulujemy wszystkim Organizatorom za profesjonalizm oraz Wolontariuszom pomocnym na każdym kroku. Do zobaczenia za rok!