22 listopada 2016 roku w godzinach 10:00-12:00 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji zorganizowała spotkanie, pt. "Student zaangażowany. Projekt kariera I". Było to wydarzenie skierowane głównie do studentów, zwłaszcza z pierwszego roku, czyli takich, którzy dopiero co przyjechali do Lublina na studia i mieli oni okazję poznać możliwości spędzenia wolnego czasu oraz dowiedzieć się o bezpłatnych wydarzeniach organizowanych w Lublinie przez różnorodne instytucje i domy kultury.

Ponadto, ci młodzi ludzie mieli szansę poznać dodatkowe formy zdobywania nowego doświadczenia i kształtowania  umiejętności dzięki zaprezentowaniu się kilkunastu organizacji społecznych i pomocowych oferujących współpracę w szerokim wachlarzu inicjatyw.

Fundacja Sempre a Frente przedstawiła cele i działania, jakimi się obecnie zajmujemy oraz propozycje na wolontariat, bądź praktyki w placówkach Fundacji. W ramach reprezentacji sieci Eurodesk udzielaliśmy również konsultacji na temat wolontariatu europejskiego oraz studiach za granicą.

Materiały informacyjne oraz kontakt do Nas zostały przekazane do Biura Karier WSPA, więc w razie dodatkowych pytań studenci mają możliwość skontaktować się z nami i umówić na spotkanie indywidualne.

Organizatorom gratulujemy wydarzenia i dziękujemy za zaproszenie i możliwość prezentacji naszych działań.