Zawsze do przodu przez granicę województw - w ostatni piątek - 28 października gościliśmy w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawała II w Brzozowie (woj. podkarpackie) z warsztatami tematycznymi:

A. Warsztat dla uczniów "To be volunteer or to volunteer?" podczas którego uczniowie dyskutowali o aktywności młodzieżowej oraz mieli za zadanie przygotować w grupach: krótkie scenki promujące wolontariat, plakaty zachęcające do angażowania się w działalność wolontariacką oraz napisać krótki artykuł o wolontariacie. 

B. Warsztat dla nauczycieli "Praca profilaktyczna z młodzieżą", podczas którego poruszane były takie zagadnienia jak: komunikat typu Ja, bariery w komunikacji, wstęp do profilaktyki cyberprzemocy, fakty i mity na temat cyberprzemocy oraz jak pomagać uczniom-ofiarom cyberprzemocy.

Bardzo dziękujemy Dyrekcji Gimnazjum za zaproszenie i miłe przyjęcie.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z tego wydarzenia.