Fundacja Sempre a Frente rozpoczyna rekrutacje do grupy terapeutyczno-rozwojowej skierowaną dla dorosłych eksperymentujących z alkoholem, w tym z syndromem DDA pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. Program zakłada prowadzenie jednej grupy terapeutyczno – rozwojowej dla grupy min. 10 osób. Spotkania grupowe pozwolą jej uczestnikom poprzez dzielenie się swoimi historiami z innymi osobami na lepsze zrozumienie siebie: zwłaszcza swoje emocje, motywy zachowania, sposób myślenia o sobie, innych i świecie.

Uczestnictwo w spotkaniach pozwoli odbiorcom zadania uzyskać wsparcie, które jest ważnym elementem wspierającym dokonywanie zmian w życiu, ułożenia swojego własnego planu: rozwinięcia tego, co się we własnym życiu podoba oraz zmiany tego, z czego się jest niezadowolonym. Udział w spotkaniach grupy pozwoli dorosłym na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z bliskimi osobami, również tymi z rodziny pochodzenia, rozpoznawać swoje uczucia, nazywać je,  a tym samym da przestrzeń na wyrażenie trudne i przykre emocje żalu do rodziców. Realizacja zadania wpłynie na poprawę funkcjonowania indywidualnego, emocjonalnego i społecznego odbiorców zadania. Program grupy pozwoli jej uczestnikom przyjrzeć się swoim trudnościom w aktualnym życiu i znaleźć ich źródło w przeszłości, co pozwali im lepiej rozumieć aktualne ograniczenia, a także uwalniać się od negatywnych sposobów picia alkoholu. Poza udziałem w  grupie terapeutyczno – rozwojowej jest możliwość korzystania z dodatkowego wsparciem w ramach indywidualnych spotkań konsultacyjnych. 

Program będzie realizowany systematycznie przez cały okres realizacji zadania od 01.06.2016 r. do 10.12.2016 r. w wymiarze 69 godzin zegarowych na ulicy Lubartowska 24 w Lublinie. Zadanie będzie prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje do realizacji programu zgodnie z jego zakresem merytorycznym.

ZAPISY: Mirella Panek, Kierownik Ośrodka Wsparcia Młodzieży „Przystanek Sempre”, nr tel: 690 080 886

Zadanie dofinansowane jest przez Województwo lubelskie