Warsztaty mają na celu pomóc rodzicom w obniżeniu napięcia emocjonalnego związanego z wychowaniem dzieci znajdującym się w okresie dorastania i budowaniu ich kompetencji w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych.

Warsztaty składają się z części teoretycznej obejmującej charakterystykę danej trudności przejawianej przez dziecko oraz części empirycznej, gdzie w trakcie specjalnie przygotowanych ćwiczeń rodzice będą mogli lepiej zrozumieć trudności doświadczane przez ich dzieci oraz wypracować sposób radzenia sobie z nimi.

W trakcie warsztatów rodzice:

  • Nabędą umiejętności lepszej komunikacji ze swoim dorastającym dzieckiem;
  • Zdobędą wiedzę niezbędną do rozumienia czasu dorastania i zmian zachodzących w dziecku;
  • Wzmocnią umiejętność podejmowania bardziej trafnych decyzji wychowawczych wobec nastolatka;
  • Otrzymają wsparcie w rozumieniu i rozwiązywaniu codziennych konfliktów z dzieckiem;
  • Otrzymają wsparcie w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności w pełnieniu roli opiekuńczo – wychowawczej

Warsztaty poprowadzi doświadczony zespół praktyków, psychoterapeutów, pracujących w paradygmacie psychodynamicznym. Osoby te ukończyły Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (kursy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Pracownicy Placówki doświadczenie zawodowe zdobywali pracując w placówkach opieki całkowitej dla młodzieży, organizacjach pozarządowych, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz w trakcie prywatnej praktyki. Swoją pracę poddają systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.

TERMIN: przewidywany czas rozpoczęcia warsztatów – pażdziernik 2016 r.

Przewiduje się 12 spotkań dwugodzinnych w wymiarze dwóch godzin zegarowych. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu.

ZAPISY: Mirella Panek, Kierownik Ośrodka Wsparcia Młodzieży „Przystanek Sempre”, nr tel: 690 080 886 w godz. 15.00 – 20.00