Konferencja Młodzieżowe Grupy Rozwojowe – program wsparcia dorastającej młodzieży”wydarzenie podsumowujące dwuletni projekt o tym samym tytule, odbyła się 23 września 2016 roku w godzinach 9.30-14.00 w Trybunale Koronnym w Lublinie (Rynek 1).

W konferencji udział wzięło ponad 60 osób – nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, trenerzy, osoby pracujące z młodzieżą reprezentujący różne środowiska: szkoły, poradnie psychologiczne, uczelnie wyższe, urzędy, ośrodki wychowawcze itp.

Konferencja rozpoczęła się od powitania zgromadzonych gości: w imieniu Urzędu Miasta Lublin gości witał Pan Konrad Tarnowski - Kierownik referatu ds. rozwiązywania problemów uzależnień Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, a w imieniu organizatorów - Fundacji Sempre a Frente i Foroige Pan Mateusz Małyska - Prezes Zarządu Fundacji Sempre a Frente.

Następnie założenia projektu oraz prezentacji opracowanego w ramach projektu podręcznika Młodzieżowe Grupy Rozwojowe - program oddziaływań pozaszkolnych przedstawiła Pani Aleksandra Kulik, członkini zespołu Fundacji.

W tej części konferencji odbyła się również prezentacja Ośrodka Wsparcia Młodzieży - Przystanek Sempre, prowadzonego przez Fundację, jak również prezentacja założeń projektu "Pewnie w dorosłość", realizowanego obecnie przez Fundację - który jest dobrym przykładem rozszerzenia działań merytorycznych Fundacji na nowe grupy docelowe.

W drugiej części konferencji miały miejsce wystąpienia ekspertów:

1. dr Iwona Gryniuk – Toruń, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie - Dojrzewanie do dorosłości - psychologiczne problemy dorastania

2. dr Grzegorz Kata, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Rozpoznanie zapotrzebowania na wsparcie młodzieży

3. dr Piotr Szczukiewicz, Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin im. prof. Włodzimierza Fijałkowskiego w Lublinie - Nadużywanie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży - możliwości niesienia pomocy

4. Andrew Leeson – Senior Officer, Foroige Tallaght, Irlandia - Młodzieżowe Grupy Rozwojowe w praktyce – model pracy z młodzieżą w Irlandii

5. Zdzisław Hofman, Fundacja Rozwoju Wolontariatu - Alternatywne formy pracy z młodzieżą – wartość wolontariatu

Podczas konferencji gościliśmy reporterów TVP Lublin - relacja z wydarzenia pojawiła się w wieczornym wydaniu Panoramy Lubelskiej. 

Panorama Lubelska, 23.09.2016, godz. 21.30

Zapraszamy także do obejrzenia zdjęć z wydarzenia

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Programu Komisji Europejskiej Erasmus+.