W pierwszej połowie lipca prowadziliśmy międzynarodowe szkolenie „Professional counseling in work with difficult youth”, w którym brało udział 18 przedstawicieli 8 różnych krajów, którzy na co dzień pracują z młodzieżą. W czasie TC w Nasutowie razem z nami poszerzali swoje umiejętności oraz kompetencje i dzielili się swoimi doświadczeniami.

Pomiędzy 11 a 19 lipca w Nasutowie prowadziliśmy szkolenie dla pracowników młodzieżowych, nauczycieli, doradców, psychologów i doświadczonych wolontariuszy młodzieżowych z Litwy, Gruzji, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Ukrainy i Włoch. Przez ten wspólnie spędzony tydzień uczestniczyliśmy w warsztatach z zakresu poradnictwa zawodowegocoachinguprocesów grupowychwsparcia i rozwoju psychologicznego, wymienialiśmy się dobrymi praktykami oraz odwiedziliśmy inne organizacje pozarządowe z Lublina, które aktywnie pracują z młodzieżą i zajmują się wolontariatem

Szkolenie zostało współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.