Przestawiamy kilka zdjęć z realizacji mini-projektu drugiej z grup wolontariuszy Klubu.

Działania projektu pt. „Poznaj z nami Europę”, którego liderem był Luka, odbywały się na w październiku i miały na celu zapoznanie i integrację młodzieży w wieku 14-17 lat z Ośrodka dla dzieci w Tbilisi z różnymi kulturami Europejskimi,  pokazanie im innych możliwości rozwoju i zdobywania doświadczenia niż te, które znają ze swojego środowiska.

Wolontariusze zorganizowali dla nich dwa dni zajęć, podczas których odbyły się warsztaty, zabawy, integracja, pantomima na zgadywanie krajów UE, malowanie koszulek, quiz z nagrodami na temat Europy oraz prezentacje o wolontariacie Europejskim.