Przestawiamy kilka zdjęć z realizacji mini-projektu jednej z grup wolontariuszy Klubu.

Działania projektu pt. „Uśmiechnij się!”, którego liderem była Ana, odbyły się na przełomie września i października i miały na celu zapewnienie wsparcia psychologicznego i materialnego dzieciom z domu dziecka w Tbilisi.

Wolontariusze zorganizowali dla nich trzydniowe wydarzenie, w którego ramach przygotowali dla dzieci warsztaty, zabawy, integrację, wspólną naukę piosenek i tańców, grę w piłkę, a także konkursy i poczęstunek.