Myśl o stworzeniu poradnika dla osób pracujących z młodzieżą towarzyszyła nam już od dawna. Fundacja Sempre a Frente, realizując programy profilaktyczne i edukacyjne, wypracowała swój sposób rozumienia pracy z młodzieżą. Uważamy, że dla młodych osób rozwój kompetencji społecznych jest sprawą kluczową. Posiadanie rozwiniętych umiejętności społecznych przekłada się na poziom codziennego funkcjonowania, radzenia sobie w szkole, w rodzinie, w grupie rówieśniczej. Pozwala na lepsze poznanie siebie, bezpieczniejsze i pewniejsze wkraczanie w dorosłe życie, zwłaszcza w kontekście dzisiejszych wyzwań.
Poradnik powstał również z naszej potrzeby zebrania własnych doświadczeń pracy z młodzieżą. Podzielenia się tymi doświadczeniami z osobami, które wspierają młodych ludzi w uzyskiwaniu ważnych umiejętności życiowych oraz towarzyszą im w trudnym czasie dorastania.

POBIERZ PUBLIKACJĘ