Publikacja to swoiste kompendium wiedzy na temat projektów – zawiera najważniejszą wiedzę merytoryczną oraz szereg przykładów dobrych praktyk zarządzania projektem. Z uwagi na fakt, iż został on napisany w oparciu o praktykę realizacji projektów, jest uniwersalny i może być stosowany przez organizacje pozarządowe zajmujące się różną tematyką (kultura, edukacja, historia), jak i funkcjonujące w różnych państwach.

POBIERZ PUBLIKACJĘ