Publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby młodzieży, przde wszystkim w zakresie informacji i wsparcia różnych form aktywności.

Dzięki przeprowadzeniu badań ankietowych oraz zebraniu rekomendacji, dostrzegamy potrzebę dalszego rozwoju informacji młodzieżowej i wspierania rozwoju młodych ludzi.

POBIERZ PUBLIKACJĘ