Młodzieżowa Straż Leśna to program edukacyjny dla młodzieży, łączący elementy przyrodnicze i survivalowe. Niniejsza publikacja zawiera wybrane scenariusze zajęć Młodzieżowej Straży Leśnej i jest efektem dwuletniej działalności Strażników Leśnych w Gminie Niemce w województwie lubelskim. Program Młodzieżowej Straży Leśnej powstał w wyniku szerokiego partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, szkołami i instytucjami.

POBIERZ PUBLIKACJĘ