Program ma na celu wsparcie rozwoju społecznego i osobistego młodzieży w okresie dojrzewania, który jest czasem wielu zmian ale też momentem kształtowania się osobowości i uczenia się brania odpowiedzialności za swoje zachowania i podejmowane decyzje. Poszczególne moduły poruszają m.in. tematykę umiejętności komunikowania, współpracy z innymi ludźmi, radzenia sobie ze stresem i emocjami, stawiania sobie celów życiowych, angażowania się w życie swojej społeczności lokalnej.

POBIERZ PUBLIKACJĘ

 

The program aims to support the social and personal development of adolescents during adolescence, which is a time of many changes but also a moment of shaping personality and learning to take responsibility for their behavior and decisions. Individual modules touch on, among others subjects of communication skills, cooperation with other people, coping with stress and emotions, setting life goals, engaging in the life of your local community.

 

DOWNLOAD THE PUBLICATION